“Lonely at the top”: advies en coaching welkom

Dat directeurs van bedrijven en organisaties ook graag eens advies en hulp willen bij het nemen van beslissingen, blijkt uit een Amerikaanse studie van de Stanford University en het adviesbureau The Miles Group. Zowat alle bevraagde directeurs geven aan graag advies of coaching te willen van buitenaf. Amper één derde van de directeurs geeft aan effectief af en toe advies te krijgen.

David F. Larcker, leider van het onderzoeksteam, zegt hierover: “De interesse naar externe coaching is nochtans heel groot bij directeurs en voorzitters van organisaties. Bijna 100% van de tweehonderd respondenten is vragende partij.” Larcker zegt dan ook dat als CEO’s van bedrijven en verenigingen bereid zijn zich te laten coachen of adviseren, hun bedrijf of raad van bestuur hen ook die kans moet geven.

“Ik vind het verontrustend dat twee derden van de directeurs niet of nauwelijks advies krijgt van iemand die niet in de raad van bestuur zetelt en dat ze alleen belangrijke knopen moeten doorhakken”, zegt Stephen Miles, directeur van de Miles Group. “Zelfs de beste directeurs beschikken niet over alle kennis en vaardigheden op de terreinen waarop ze actief zijn.”

Steeds bijleren

Van degenen die toch al een externe coach hebben ingehuurd zegt 78% van de directeurs dat dat hun eigen idee was. 21% van de ondervraagden zei dat hun voorzitter daarop aanstuurde. “Het is niet omdat je directeur bent van een federatie, dat je de waarheid in pacht hebt. Het merendeel van de directeurs beseft dat ze steeds bijleren”, verduidelijkt Stephen Miles.

60% van de respondenten die reeds een coach inhuurden zeggen dat ze de vooruitgang die ze boeken tijdens de sessies met hun coach voor zichzelf houden. Enkel een derde van hen deelt de informatie met de raad van bestuur. Professor Larcker: “Niet alles wat er tijdens de sessies besproken wordt, moet men doorgeven aan de raad van bestuur, maar open communicatie stimuleert de relatie tussen de directeur en de bestuursleden”.

Conflict management

43% van de bevraagde directeurs geeft aan dat ze vooral willen werken aan hun ‘conflict management skills’. “Dossiers die op de bureau van de directeur belanden, komen daar alleen maar terecht omdat er een belangrijke en moeilijke beslissing te maken is. Dat zijn vaak dossiers met tegenstrijdige belangen.

Volgens de raden van bestuur moeten de directeurs vooral werken aan hun mentorvaardigheden om intern talent te helpen ontwikkelen en aan hun skills om te delegeren.

Delegeren, conflict management, teambuilding en mentoring zijn de belangrijkste vaardigheden volgens de directeurs waaraan ze nog willen werken. Motivatie, empathie en overtuigingskracht zijn volgens hen minder belangrijk. “Die vaardigheden zijn moeilijk te coachen omdat ze eerder inspelen op het gevoelsleven. Maar wanneer je die tijdens een workshop combineert met ‘hardere’ competenties, kan een coach het vermogen van een directeur om te motiveren en te inspireren sterk verbeteren”, aldus Stephen Miles.

Advies kan ook van collega-directeurs uit andere verenigingen komen. Ervaringsuitwisseling voor verenigingsmanagers kan in België tegenwoordig binnen BSAE, the Belgian Society of Association Executives. Zij organiseren regelmatig meetups waarbij je collega’s kan ontmoeten en spekers je inspireren.

Lees meer in het rapport: http://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/2013-ExecutiveCoachingSurvey.pdf

Bron:Sectorlink

Auteur:Nathanëlla Monsaert

Artikel delenShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn