Advies voor ondernemers

Coachend advies voor ondernemers

Zenitor onderscheidt zich met coachend advies voor ondernemers. Onze focus ligt daarbij vooral op het voorleggen van een kritisch klankbord, aangevuld met advies van onze zusterorganisaties of de juiste doorverwijzingen. Coachend advies voor ondernemers combineert de voordelen van coaching met gerichte informatie. Zo geven we u de sleutel tot actie.

Ondernemers staan geregeld op een kruispunt. Moeten ze naar links of naar rechts? Welke keuze is de beste? Vaak gaat het over zeer belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op de toekomst van de ondernemer en zijn of haar medewerkers. Zenitor helpt bij het leggen van de puzzel via coachend advies voor ondernemers.

Kritische sparring partner

We richten ons met advies voor ondernemers in de eerste plaats niet op de ‘facts and figures’. Daarvoor bestaan andere specialisten. Wel presenteren we ons als een kritische gesprekspartner – een ‘sparring partner’ zeg maar – die u via de juiste vragen aanzet tot denken. Doorheen deze gesprekssessies komen we samen tot de juiste antwoorden. Deze sessies voelen als verhelderend aan. We beginnen met heel wat losse puzzelstukjes, waarbij we samen stap voor stap de volledige puzzel leggen. Uiteindelijk krijgt u een helder beeld op de uitdagingen en liggen de te nemen keuzes voor de hand.

Aanvullen met gericht advies

We vullen deze coaching aan met gericht advies. Het spreekt voor zich dat u bij het nemen van belangrijke beslissingen over de juiste informatie en kennis moet beschikken. Tijdens onze coachende adviesgesprekken onderzoeken we daarom welke informatie u nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen. Vervolgens verwijzen we u binnen ons netwerk van zusterorganisaties door naar de juiste specialisten.

Interesse in advies voor ondernemers?

Staat u als ondernemer voor een belangrijke uitdaging en hebt u nood aan advies? Overweeg dan een coachend adviestraject bij Zenitor. Aan de hand van een gratis intakegesprek bekijken we voor welke uitdagingen u staat en tekenen we samen een traject uit. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.