Bedrijfsbemiddeling

Bedrijfsbemiddeling in een bedrijfscontext: op zoek naar het achterliggende probleem

De bedrijfsbemiddeling die Zenitor aanbiedt, bevindt zich altijd binnen de bedrijfscontext. Daarbij richten we ons op het voorkomen of oplossen van sluimerende of uitgebroken conflicten. Doorheen deze bedrijfsmiddeling zoeken we naar een overstijgend gemeenschappelijk doel, wat vervolgens toelaat om operationele afspraken te maken. We richten ons vooral op het intermenselijke facet van het conflict.

Onze bedrijfsbemiddeling richt zich op verschillende soorten relaties:

  • Tussen vennoten in één bedrijf, organisatie of associatie
  • Tussen de vorige bedrijfsleider en de persoon die hem opvolgt
  • Tussen de zaakvoerder en zijn medewerkers
  • Tussen medewerkers onderling
  • Tussen het bedrijf en een klant
  • Tussen het bedrijf en belangrijke stakeholders

Hoe pakt Zenitor bedrijfsbemiddeling aan?

Bij bedrijfsbemiddeling is het cruciaal dat alle partijen akkoord gaan met het traject en effectief en oplossing willen bereiken. Onze ervaren bedrijfsbemiddelaars volgen een strikte deontologie waarbij ze vooral de onderlinge communicatie tussen de conflicterende partijen faciliteren. We nemen een strikt neutrale positie in.

Intermenselijke problemen

Al te vaak zien we dat een conflict uitbreekt door operationele meningsverschillen, maar dat een dieperliggend verschil in visie aan de basis ligt. Doorheen een reeks van gezamenlijke sessies bekijken we samen of het voor alle partijen mogelijk is om zich alsnog achter een gemeenschappelijk doel te scharen. We kijken daarbij ook en vooral naar het intermenselijke diepere probleem.

Individuele gesprekken met één van de partijen zijn alleen mogelijk als de andere hiervan op de hoogte is en hiermee instemt.

Bedrijfsbemiddeling tussen vennoten

Veel van de opdrachten voor bedrijfsbemiddeling die Zenitor uitvoert, situeert zich tussen vennoten. Daarbij stellen we al te vaak vast dat vennoten onderling wel de nodige afspraken hebben over de praktische modaliteiten van hun samenleving, maar dat ze te weinig hebben overlegd over een gemeenschappelijke visie. Wat is het doel van onze samenwerking? Waar willen we naartoe? Wat willen we onze klanten bieden? Een verschil in visie leidt na verloop van tijd tot conflicten over concrete zaken. Via bedrijfsbemiddeling brengen we doorheen verschillende gezamenlijke sessies het onderliggende probleem aan de oppervlakte en pakken we dit samen aan.

Nood aan bedrijfsbemiddeling? Contacteer Zenitor voor meer informatie.