Bedrijfsovername

De menselijke kant van een bedrijfsovername

Zenitor biedt via coaching alle nodige immateriële en menselijke ondersteuning bij een bedrijfsovername. Zeker bij een familiale bedrijfsovername bestaat het risico op een groot verschil in visie tussen de overnemer en overlater. Via verschillende individuele gesprekken met alle partijen brengt Zenitor klaarheid in ieders persoonlijk verhaal.

Een bedrijfsovername omvat veel meer dan alleen maar de puur financiële afhandeling en de overdracht van de aandelen. Al te vaak loopt een bedrijfsovername grondig mis omdat de overnemer en overlater een verschillende visie hebben op het bedrijf. Vooral bij emotioneel geladen familiale overnames leidt dit mogelijk tot problemen.

De dienstverlening van Zenitor omvat een intensief coachingstraject voor zowel de overnemer als de overlater. Doorheen verschillende gesprekken willen we vooral ieders visie op de bedrijfsovername helder krijgen.

Ook wanneer u uw zoektocht start naar een overnemer of geen overnemer kunt vinden, kunt u bij Zenitor aankloppen.

De menselijke verhoudingen bij een bedrijfsovername

In onze aanpak primeert het menselijke en het psychosociale aspect van de bedrijfsovername. Zo volgen wij een integrale benadering vanuit de persoon. Dit vormt ons vertrekpunt om naar het bedrijf, de activiteiten, eventuele conflicten en de nakende bedrijfsovername te kijken.

Bij een overname komen heel wat emoties kijken. Mensen moeten durven loslaten, zaken delegeren die ze anders zelf beslissen, kiezen voor een andere tijdsinvulling, hun pensionering zinvol invullen,… Dit is niet eenvoudig, zowel niet voor de overnemer als de overlater. Al deze menselijke aspecten krijgen in onze individuele coachingstrajecten de nodige aandacht.

Elke bedrijfsovername is anders…

De coachingstrajecten van Zenitor zijn maatwerk. Dit betekent dat we bij een bedrijfsovername via een vrijblijvend intakegesprek eerst kijken waar de belangrijkste uitdagingen liggen.

Vervolgens spreken we met alle partijen af hoe we de uitdagingen planmatig aanpakken. Zowel de overnemer als de overlater kunnen bij Zenitor aankloppen voor een coachingstraject.

Met de KMO-portefeuille is de helft van onze dienstverlening terugbetaalbaar.

Interesse in de mogelijkheden van Zenitor voor coaching bij een bedrijfsovername? Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie. We maken graag een afspraak voor een eerste kennismaking.