Bemiddeling

Oplossen of voorkomen van conflicten door bemiddeling

Schakel de ervaren bemiddelingsexperts van Zenitor in voor het oplossen of voorkomen van conflicten binnen uw praktijk, organisatie of bedrijf. Via bemiddeling bereiken we samen een oplossing die voldoet aan de instemming van alle partijen en zo vermijdt u een lange en dure juridische lijdensweg.

Voor onze bemiddelingsopdrachten hanteren wij een strikte neutraliteit. Als bemiddelaar focussen we ons volledig op de communicatie tussen de conflicterende partijen. Door het aanreiken van nieuwe en verruimende denkkaders, trekken we het conflict open en zoeken we met alle partijen naar een passende uitweg.

Zowel bij sluimerende onvrede, potentiële conflicten als explosieve situaties kunt u rekenen op onze bemiddelingsexpertise. Conflicten tussen tal van verschillende partijen komen in aanmerking voor een bemiddelingsopdracht van Zenitor:

  • Tussen vennoten binnen één associatie, organisatie of bedrijf
  • Tussen de vroegere bedrijfsleider en zijn opvolger
  • Tussen bedrijfsleider en medewerkers
  • Tussen medewerkers onderling
  • Tussen bedrijf en klanten
  • Tussen bedrijf en stakeholders

Elk conflict vraagt een bemiddelingstraject op maat.

Welke aanpak is de beste voor uw specifieke behoeftes?

Onze bemiddelingsopdrachten kunnen op zichzelf staan, maar ook samenhangen met onze andere dienstverleningen. Afhankelijk van de specifieke behoeftes van de zelfstandigen, vrije beroepen of KMO’s die ons inschakelen, adviseren we het juiste maatwerk voor bemiddeling, coaching, training en advies. Welke aanpak leidt tot een oplossing van uw specifieke problemen? Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende informatie.