Projecten

Zenitor heeft tal van projecten met de Vlaamse Overheid en in  samenwerking met andere ondernemersorganisaties gerealiseerd.

Zenitor heeft als missie om ondernemers te ondersteunen in alle facetten van het ondernemerschap. Dit houdt in dat alle aspecten die betrekking hebben op het ondernemen en de daarbij horende vaardigheden de corebusiness vormen van Zenitor, coaching en training. Om deze doelstelling kracht bij te zetten werkt Zenitor in samenwerking met haar partnerorganisaties aan verschillende projecten.

Combinatielogo_VLAIO


BEDRIJFSOVERDRACHT

Al sinds vele jaren is het probleem van een geschikte overlater vinden voor een KMO bedrijf gekend. Dit terwijl er vele bedrijfsleiders 55 jaar en ouder zijn en nadenken over de verdere toekomst voor hun bedrijf.

Via een ESFproject onderzoeken een aantal organisaties, waaronder Zenitor, welke de mogelijkheden zijn als het bedrijf door de eigen medewerkers overgenomen zou worden. Zenitor heeft hierbij de rol van procesbegeleider zowel voor de overlaters, de potentiële overnemers en de raadgevers van het bedrijf (Raad van Bestuur, boekhouder-accountant, jurist) en heeft een methodiek ontwikkeld om al de processen in goede banen te leiden. Lees meer over onze methodische aanpak op de website www.werknemerwordtovernemer.be

SMART AT BUSINESS

Een eerste project kunt u terugvinden onder www.smartatbusiness.be Dit is een digitaal leerplatform waar ondernemers voor ondernemers  getuigen over  hun ervaringen met ondernemen via virtuele events. Als  je inlogt kun je de webinars live thuis of op kantoor volgen. Je kan er vragen stellen en in contact komen met de expert-ondernemer. Je hoeft dus niet de baan op om je je te laten inspireren.  Smart@Business behandelt 9 thema’s waar de ondernemer in zijn eerste levensjaren mee worstelt. Hij begint met interactieve webinars en vervolgt zijn proces via online QuickScans en oefeningen. Je kan je vrijblijvend en kosteloos registreren op de website www.smartatbusiness.be. Het opzet is uiteraard om je bij te staan in het ondernemen, om je inzichten te verschaffen over diverse facetten van het ondernemen. Je vindt over elk  behandeld thema  een aantal vragen over hoe jij met deze materie aan de slag bent. Concrete getuigenissen van ondernemers helpen je om dit toe te passen in je eigen business. Kijk en registreer je ! Zenitor coaching en training draagt via een ruim bereik en de enorme toegankelijkheid van dit project bij tot een klimaat waarin het ondernemerschap positief bejegend en gepromoot wordt. Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij gerda.lammens@zenitor.be

STARTERSCOACH

Startercoach was een coachingstraject van Zenitor dat mede dankzij het Agentschap Ondernemen aan tot stand kwam en individuele coaching aanbood (tussen 8 tot 12 uur verdeeld over verschillende gesprekken). Onder het motto ‘Een gezonde ondernemer in een gezonde onderneming’ gaf dit traject een flinke steun in de rug . Alle starters komen op een gegeven moment met de vraag: ‘hoe nu verder’? Onwetendheid en onzekerheid over het ondernemerschap, over te maken keuzes horen erbij. Bij de start zijn keuzes gemaakt waarvan het zinvol is deze na verloop van tijd met opgedane ervaringen eens opnieuw te bekijken om daarna de keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Waar wil je met je onderneming naar toe en hoe wil je dat gaan doen; rekening houdend met jouw capaciteiten en mogelijkheden? Daarvoor  hielp Zenitor de visie op ondernemen (verder) uit te klaren en de ondernemerscompetenties  te optimaliseren;  hoe kan het ondernemerschap het best  in het privéleven inbedt; hoe een zinvol professioneel relatienetwerk opbouwen. Stil staan bij de bedrijfsvoering en hoe deze te optimaliseren en beter te stroomlijnen voor de toekomst. Deze integrale en procesgerichte benadering van dit project hielp om de duurzaamheid van de onderneming te bevorderen. Om de effecten van de coaching op het ondernemerschap in kaart te brengen, moest de ondernemer op verschillende tijdstippen tijdens en na het coachtraject een vragenlijst invullen zodat een zicht werd gekregen of er daadwerkelijk een positieve vooruitgang geboekt werd.

 

Naast promotor is Zenitor ook  partner in diverse projecten rond ondernemerschap.

 

 Ondernemer in zichtOndernemer in Zich(t)

Droom je van een eigen zaak en zie je het niet zitten deze vragen in je eentje aan te pakken? Zet deze vragen op een rijtje samen met Zenitor en mabizz. In het project “Ondernemer in Zich(t)” vind je een optimale mix uit het aanbod van deze organisaties. Ondernemer in Zich(t) wil vrouwen de onderneemster in zichzelf laten ontdekken. Hoe? Door hen te prikkelen, inspireren, informeren en laten reflecteren over de vraag ‘Is ondernemen iets voor mij’. Dankzij allerlei boeiende activiteiten ontdek je samen met anderen of ondernemen iets voor jou is. Wil je meer informatie over ons aanbod? Surf dan snel naar www.ondernemerinzicht.be voor het volledige programma en praktische details. Het prestartersinitiatief Ondernemer in Zich(t) wordt uitgevoerd door mabizz, het markant/ Unizo ondernemersnetwerk voor vrouwen, in samenwerking met Zenitor en Syntra Vlaanderen. Het wordt gesteund door het Agentschap Ondernemen in het kader van het Pact 2020-Vlaanderen in Actie. Laat je alvast inspireren door een video over dit gebeuren door te klikken op onderstaande link. http://player.vimeo.com/video/100386927

 Senior Entrepreneurship

Zenitor is partner is een project waarin 50 +ers die een outplacement traject doorlopen nu ook de mogelijkeheid krijgen om een optie te nemen naar het ondernemerschap. Samen met onze partnersorganisaties VOKA Mechelen en ADMW HR-services verzorgt Zenitor collectieve workshops en individiuele coaching . Het project is een Transnationaal ESF- Project en geniet de steun van Europa. Zenitor steunt met dit traject ook het maatschappelijk debat om gemotiveerd langer aan de slag te blijven en te werken naar duurzame jobs voor 50+ers.

Start 50+ Integraal

De Vlaamse 50-plussers beschikken over dé cruciale ingrediënten om een succesvolle onderneming op te richten: ervaring en vakkennis, de financiële middelen en een gezonde dosis realiteitszin. Toch zijn ze aanzienlijk ondervertegenwoordigd onder de startende zelfstandigen. Met het project “START 50+” wil Zenitor in samenwerking met Integraal daar verandering in brengen. Zenitor levert een bijdrage in dit project door specifieke coaching aan te bieden voor kandidaat starters van 50 jaar en ouder. Coaching naar ondernemerschap is immers de corebusiness van Zenitor . Door onze handen in elkaar te slaan willen wij meer 50-plussers warm maken om hun mogelijkheden als ondernemer te verkennen. Mocht u interesse hebben , aarzel dan niet en neem een kijkje op http://www.integraalvzw.be/perspectiefs.jsp

Ondernemen vandaag 50 +               

Het peterschapsproject ‘Ondernemen Vandaag 50+’ komt tegemoet aan de uitdagingen en noden waar 50+ ondernemers anno 2013-2014 mee kampen. In de levensloop van een onderneming moeten beslissingen genomen worden die bepalend zijn voor het resultaat, de groei, maar ook en vooral voor de continuïteit van een onderneming. Deze laatste bedrijfsfase geldt vooral voor de doelgroep zelfstandige ondernemers van 50+. Zij staan op een sleutelmoment in hun carrière als bedrijfsleider of leidinggevende in een KMO. “Ondernemen Vandaag 50+” komt tegemoet aan de vragen waar oudere ondernemers en/of leidinggevenden mee worstelen. http://www.integraalvzw.be/perspectief.jsp?id=415228

WE-MENTORCOACH

Zenitor was partner in het project WE-MentorCoach. Een project dat vrouwelijke ondernemers begeleidde om het kruispunt waarop zij zich begaven te kunnen overbruggen. Hiervoor werden Mentoren opgeleid met coachingsvaardigeheden om net de brug naar ‘meer’ en ‘beter’ ondernemerschap. Dit project werd positief gevalideerd door het ESF- agentschap en Zenitor wil graag deze kennis delen voor andere organisaties die via Mentoring het ondernemerschap willen bevorderen.