Starten als zelfstandige

U wilt starten als zelfstandige?

Wie wilt starten als zelfstandige, zit gegarandeerd met tal van vragen. Zenitor biedt via coaching en advies een totaalservice om u te helpen starten als zelfstandige. We richten ons daarbij op de belangrijkste uitdagingen.

Wie wilt starten als zelfstandige, moet voor zichzelf een aantal essentiële zaken uitklaren:

  • Is ondernemer of zelfstandige echt iets voor mij?
  • Is mijn bedrijfsconcept en ondernemingsplan voldoende helder en levensvatbaar?
  • Op welke ‘markt’ wil ik me richten en waar vind ik mijn klanten? Hoe bouw ik vervolgens mijn klantenbestand verder uit?
  • Beschik ik over alle nodige informatie om juridisch correct te starten als zelfstandige?

Wat kan Zenitor betekenen voor wie wil starten als zelfstandige?

Na een eerste vrijblijvend intakegesprek bekijken we waar uw grootste uitdagingen liggen en bieden we een coachingstraject aan op maat, aangevuld met het nodige advies. Voor het adviesgedeelte werken we nauw samen met onze partnerorganisaties. Waar richten wij ons op tijdens de coaching?

  • Het helder en levensvatbaar krijgen van uw bedrijfsconcept en ondernemersplan: een goed idee is niet noodzakelijk haalbaar in de praktijk.
  • Samen onderzoeken we of zelfstandige zijn echt is voor u is en hoe u de transitie maakt en het evenwicht tussen werk en privé kunt bewaken.
  • We staan stil bij de nodige competenties voor het ondernemerschap. We gaan na of u deze al dan niet heeft en, waar nodig, versterken uw bestaande competenties.
  • Doorheen het coachingstraject laten we u kennismaken wat ondernemen echt inhoudt zodat u voor het effectief starten als zelfstandige weet wat dit op vlak van voor- en nadelen betekent.

Samengevat: we maken samen een volledige SWOT-analyse van uzelf en uw plannen om te ondernemen. Daarbij brengen we alle sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen helder in kaart. Zo krijgen we een helder zicht op de eigen overtuigingen waarmee u in het ondernemerschap stapt en stellen we u in staat om uw ondernemersvisie verder scherp te stellen.

Hoe betalen?

  • 50-plussers die willen starten als zelfstandige, betalen dankzij het Agentschap Ondernemen niets voor dit coachingstraject.
  • Andere doelgroepen kunnen betalen met de loopbaancheques van de VDAB. Dit betekent dat u voor vier uur coaching (ter waarde van 550 euro) slechts 40 euro betaalt. De rest past de Vlaamse overheid bij.

Wilt u starten als zelfstandige en hebt u interesse in een individueel coachingstraject van Zenitor? Contacteer ons voor meer informatie.